BMWs stämning mot Saab Parts uppskjuten

År 2009 levererade BMW motorer till Saab Automobile AB i Trollhättan för utveckling och testning, och år 2010 ledde det till den formella underteckningen av ett avtal mellan Saab Automobile AB och BMW för användning av en 1,6 liters motor i den kommande Saab 9-3 Phoenix som ritades av Jason Castriota.

Motorerna, en obekräftad mängd av ca 50st, levererades till SAAB Powertrain utvecklingscenter i Trollhättan för vidare provning och där motorerna blev kvar tills konkursen. Efter konkursen BMW försökte desperat att få tillbaka sina motorer eftersom de aldrig hade betalats för.

Den enda överlevande enheten av Saab Automobile AB var SAAB Automobile Parts AB, allmänt känt som Saab Parts. Saab Parts har sedan februari 2009 varit ett fristående företag beläget i Nyköping. BMW beslöt att lämna in en stämning mot Saab Parts i hopp om att detta i sin tur kunde leda till att de får sina motorer tillbaka.

Stämningen lämnades in den 22 augusti 2012 och det belopp som bestridits var 2,6 miljoner euro. Saab Parts beslutade att motstrida stämningen eftersom de aldrig hade haft något att göra med de motorer som levererades till SAAB Automobile AB.

Ärendet skulle tas upp i tingsrätten i början av April 2013 men två dagar före förhandlingarna sköts ärendet upp av BMW, utan begäran om ett nytt datum. Någon anledning till detta har BMW aldrig uppgett, varken till Saab Parts eller tingsrätten.

Comments are closed.